photo_2017-12-17_14-34-32
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
6,000,000 ریال
تعداد:
photo_2017-12-17_14-21-39
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
1,500,000 ریال
تعداد:
photo_2017-12-17_14-25-03
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
4,000,000 ریال
تعداد:
photo_2017-12-17_14-28-20
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
780,000 ریال
تعداد:
photo_2017-12-17_14-31-53
تعداد:
موجودیت کالا: کالا در انبار
560,000 ریال
تعداد:
موجودیت کالا: موجود نیست.

این دستگاه جهت صحافی فنرهای مورب (مارپیچ )مورد استفاده قرار می گیرد و با بدنه تمام فلزی درای 5عدد خلاص کن و قابلیت تنظیم عطف

بالا